Hopp over navigasjon
         
Mobile site

Cover photo
""
Sign in to give your star rating
1807 og Danmark-Norge : på vei mot atskillelsen
Published:
2009 . - Book . - 201 s.
Danish og Norwegian, Bokmål
Item location:
948.1024
Borrow       Add to selection list

(beta)Be the first to write a review
Forlaget skriver om denne boka:

Med britenes bombardement av København og ranet av den dansk-norske flåten høsten 1807 kom Danmark-Norge aktivt med i Napoleonskrigene på den franske keiserens side. Med tilslutning til Napoleons kontinentalblokade var den dansk-norske nøytralitetspolitikken over. Både krigsdeltakelsen og fastlandssperringen preget det danske og det norske folket, både materielt og mentalt i årene fram mot atskillelsen i 1814. Nødsår og dyrtid preget situasjonen på landsbygda og i byene.

Bidragene i denne boken favner vidt både geografisk og tematisk. Foruten selve hendelsene i 1807 og de umiddelbare følgene i Danmark og Norge, gir norske og danske forskere kunnskapsrike bidrag om hvordan sentrale begreper som fedrelandskjærlighet, kongetroskap og patriotisme utviklet seg, og hvordan ulike bevegelser i Norge bidro til å bane vei for det mirakuløse året 1814.

Always display this tab

Bibliotekarenes bokanmeldelser - fra anbefalinger.deichman.no

Always display this tab
  • Suggest this item to somebody: 1807 og Danmark-Norge : på vei
  • Share on Facebook
  • Show Facebook's Like button
  • Tweet
  • Vis QR-kode med lenke for mobil
  • Your suggestions
  • Display alternatives

Selection list

Empty
https://websok.tnb.no/cgi-bin/websok?tnr=273654