Hopp over navigasjon
         
Mobile site

Cover photo
""
Sign in to give your star rating
Published:
1985 . - Book . - 179, [3] s., 2 kart
Norwegian, Bokmål
Item location:
940.548 H
Borrow       Read e-book Add to selection list

(beta)Be the first to write a review
Forlaget skriver om denne boka:
Å dra mot vest fra hardstyre hjemme har vært nordmenns vis helt fra sagatiden. Slik også under siste krig da tyskerne besatte landet. Den illegale trafikken mellom norskekysten og Storbritannia ble okkupasjonsmakten en hard nøtt å knekke. Normenn og briter hadde funnet at Bremnes i Bømlo med sine 774 øyer pekte seg ut som en naturlig port for å kunne smette ut og inn med materiell og folk.
Arnfinn Haga skriver om dette motstandsarbeidet gjennom skildringen av den stillferdige fiskeren Laurits Klubben fra Bremnes. I to år fraktet hans 35 fots <> alskens baller og kasser, ammunisjon, sabotører og flyktninger. Med mennesker eller våpen i rommet og fisk på romluka som kamuflasje gikk det livsfarlige arbeidet sin gang inntil traden ble oppdaget og en dramatisk flukt måtte organiseres.
Er det du, Laurits? er tegnet som et nært portrett av en ukjent krigsdeltaker som aldri fikk noen medalje for sin innsats, men som ofret mer enn de fleste.
Always display this tab

Bibliotekarenes bokanmeldelser - fra anbefalinger.deichman.no

Always display this tab
  • Suggest this item to somebody: Er det du, Laurits?
  • Share on Facebook
  • Show Facebook's Like button
  • Tweet
  • Vis QR-kode med lenke for mobil
  • Your suggestions
  • Display alternatives

Selection list

Empty
http://websok.tnb.no/cgi-bin/websok?tnr=79262