Hopp over navigasjon
         
Mobile site

Cover photo
""
Sign in to give your star rating
101 måter å fremme muntlige ferdigheter på : om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk
Published:
cop. 2016 . - Book . - 356 s.
Norwegian, Bokmål
Information:
Hensikten med denne boken er å øke den teoretiske innsikten i muntlighet som fagfelt og synliggjøre hva som ligger i begrepene «muntlig kompetanse» og «muntlige ferdigheter». Boken består av to deler. Del 1 inneholder syv vitenskapelige, fagfellevurderte artikler som behandler mange sentrale temaer knyttet til muntlighet: samtale, lytting, retorikk, fortelling, m.m. Del 2 er knyttet til forskningsdelen. Teori og praksis bindes sammen i de 101 oppslagene på bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromstudier. Leseren får et rikt og variert repertoar av muntlighetsdidaktikk gjennom de konkrete og praktiske rådene og oppleggene.
Item location:
371.3
Borrow       Add to selection list

(beta)Be the first to write a review
Hva er muntlig kompetanse og muntlige ferdigheter?

Et viktig formål med denne boka er å øke den teoretiske innsikten i muntlighet som fagfelt og synliggjøre hva som ligger i begrepene «muntlig kompetanse» og «muntlige ferdigheter».

De 101 måtene å fremme muntlige ferdigheter på som presenteres i boka, er utformet som konkrete og praktiske råd og opplegg. Samtidig er dette forankret i den aktuelle forskningen som ligger til grunn for metodikken, og boka bygger en bro mellom akademisk teori og klasserommets praksis.

Bokas del I består av syv vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, som behandler en rekke sentrale temaer knyttet til muntlighet: samtale, lytting, fortelling, retorikk, muntlighet i digitale medier og vurdering av muntlighet.

Del II er forankret i forskningsdelen. I de 101 oppslagene bindes teori og praksis sammen på en bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromstudier. De konkrete og praktiske rådene og oppleggene gir leseren et rikt og variert repertoar av muntlighetsdidaktikk.

101 måter å fremme muntlige ferdigheter på er skattkiste for alle som skal jobbe med å utvikle elevers muntlige ferdigheter i hele det 13-årige skoleløpet.

REDAKTØR OG FORFATTER
Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Arbeider først og fremst med lese- og skrivedidaktikk, læremiddelkunnskap og barnelitteratur og i særlig grad med etter- og videreutdanning av lærere innenfor dette feltet. Har skrevet en rekke lærebøker i norsk for grunnskolen og artikler innenfor ulike disipliner i faget. Seneste utgivelser: 101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012), Gutter og lesing (2013) og 101 skrivegrep – om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping (2014).

Always display this tab

Bibliotekarenes bokanmeldelser - fra anbefalinger.deichman.no

Always display this tab
  • Suggest this item to somebody: 101 måter å fremme muntlige fer
  • Share on Facebook
  • Show Facebook's Like button
  • Tweet
  • Vis QR-kode med lenke for mobil
  • Your suggestions
  • Display alternatives

Selection list

Empty
http://websok.tnb.no/cgi-bin/websok?tnr=387254